01 02 03 04 05 06 07 08 09


De strategische doelen van de stedenbouwkundige ingreep en de uitwerking met architectonische middelen zijn nauw met elkaar verbonden. Een nieuwe openbare ruimte wordt gecreëerd: een ‘doorsteek’ vanaf de Van Schoonhovenstraat naar de Offerandestraat. Deze verbinding verbreedt tot een plein, ‘Dizaajnpluts’ genoemd, waarbij het Design Center sterker in beeld komt en de algehele omgeving een open plek in de dichte bebouwing krijgt.Deze doorsteek wordt aan de noordzijde gevormd door een compact bouwblok van nieuwe woningen met ‘voorgevel’ op het plein; aan de zuidzijde door een overdekte passage met koffiebar en toegangen naar het Rubenscomplex.Om het plein te creëren wordt de bestaande parkeergarage, met uitzondering van de kelderverdieping, gesloopt. Net naast de kelderbak worden platanen in de volle grond geplant. De parking krijgt een nieuwe inrit in de Van Schoonhovenstraat. De werken aan parking en plein kunnen gefaseerd verlopen ten opzichte van het woningenblok, mede doordat de garagebak 1,60 m van de funderingen van het nieuwe bouwblok blijft. De brede Schaafstraat wordt 1,60 m versmald, tot 8,25 m breed. De verhouding straatbreedte en bouwhoogte is nu nagenoeg gelijk. Deze versmalling gaat ten voordele van het plein en de doorsteek.De ‘vrijstaandheid’ en omslotenheid van het bouwblok in gekaleid metselwerk creëert een rijke dialoog met de omgevende eenheid van de rijwoningen en staat in contrast met het ijle van de slanke kolommenrij en beglaasde wanden tegen de massieve wachtgevel. Het bouwblok wordt samengesteld uit 5 woningen dwars op het plein geörienteerd, rug aan rug met 3 woningen die langs de Schaafstraat liggen, 1 woning aan de Lange Winkelhaakstraat en aan de Van Schoonhovenstraat krijgen we op straatniveau een kantoorruimte, met 2 tweeslaapkamer-appartementen erboven.De kavels van de woningen zijn 8 m breed, wat relatief breed is ten opzichte van de bestaande rijwoningen, maar met 16 m diepte zijn zij relatief ondiep. Deze meer rechthoekige verhouding laat de tuin centraler in het huis komen. Licht, groen en ruimte wordt daardoor over meerdere kamers verdeeld. Dit kavelformaat laat ook insnijdingen in de straatgevel toe. Deze verspringingen van drie naar twee bouwlagen, geeft het bouwblok een gevariëerde aanwezigheid in de omgeving, en geeft de binnentuinen meer licht en zon.Alhoewel de huizen vanuit eenzelfde basistype zijn ontworpen, wordt de onregelmatige geometrie van het terrein gebruikt om individuele accenten te geven aan elke woning, door variërende groottes en posities aan de onderscheiden ruimtes te geven. De volumetrie en de inplanting van de houten ramen drukken deze diversiteit uit; verder zijn de ramen zorgvuldig behandeld om zon, licht en privacy aan elke woning afzonderlijk te geven.De huizen hebben drie bovengrondse verdiepingen, met een beperkte halfverdiepte kelder en een overdekte ruimte bij de tuin voor spel, hobby of fiets op straatniveau. De woonverdieping (zitten, eten & koken) is een soort ‘bel-etage’, waardoor deze uitziet over de openbare ruimte zonder dat er inkijk is. Deze woonverdieping krijgt door een verschillend vloerniveau van 1,30 m gedeeltelijk een genereuze plafondhoogte. Op de 2° en 3° verdieping zijn minimum 3 slaapkamers, zonneterrassen, afzonderlijke badkamer, douchekamer en toilet gesitueerd.Met oppervlaktes van 250 tot 305 m2 , elk met tuin en zonneterras, zijn het genereuze en ruime woningen geworden: hun rust staat in evenwicht met de drukte en centraliteit van hun ligging. Met deze combinatie kan de middenklasse verleid worden om in deze buurt te komen wonen. Door hun bijdrage, en door het nieuwe plein, wordt de leef- en woonkwaliteit in de wijk verder opgetrokken.
William Mann


CREDITS:
Program: Housing competition, not executed
Client: Municipality of Antwerp
Location: Antwerp, Belgium
Timeline: 2002
Project Team: Marie-José Van Hee (architect), Wim Voorspoels, Dietlinde Verhaeghe, Filip Reumers, Dirk Goyens